Kích thước : 37.5 * 38.5 * 58.5

Trọng lượng : 9 kg

Dung tích bình nhiên liệu : 0.8 l

Dung tích bình thuốc : 15 l

Động cơ : Miitsubishi TLE 33  hai thì