Qui cách

5ml

Công dụng

Phun phòng trừ muỗi, gián, kiến…
Tác dụng chống muỗi: 4 – 6 tháng
Hướng dẫn sử dụng
Pha 1 gói với 1 lít nước sạch. Phun cho 20m2 tường