Qui cách
100 ml, 1000 ml

Công dụng
Phun phòng trừ muỗi, gián, kiến…

Hướng dẫn sử dụng   
Liều lượng / Cách pha
20 – 30ml/1lít nước sạch
Lượng nước phun: 1-1,5 lit/m2 tường